Impozit auto 2018: Cine îl datorează, cum se calculează şi până când se plăteşte

0
6630

Dacă la 31 decembrie 2017 aveai o mașină sau un alt tip de mijloc de transport în proprietate, atunci trebuie să plătești impozit pentru tot anul 2018, conform Codului fiscal.

Iar dacă te grăbești să plătești tot impozitul până la începutul lunii aprilie, poți beneficia de o mică reducere. Modul de calcul al impozitului nu s-a schimbat față de anul precedent, nici categoriile de persoane scutite de la plata acestuia.

Dacă deții (ca proprietar) un mijloc de transport ce trebuie înmatriculat/înregistrat în România, trebuie să plătești anual impozit pentru el, după regulile Codului fiscal. Chiar și în situația în care ai cumpărat o mașină în leasing trebuie să plătești tu impozitul (ca locatar).

Practic, impozitul pe maşini se datorează pe perioada cât acestea sunt înmatriculate sau înregistrate în ţara noastră, plata acestei taxe făcându-se la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Așa cum spuneam, impozitul se achită în fiecare an, în două tranșe egale. Termenele legale sunt 31 martie și 30 septembrie, doar că, anul acesta, ele sunt două zile nelucrătoare, motiv pentru care termenele-limită sunt: 2 aprilie și 1 octombrie. Cine achită tot impozitul la primul termen beneficiază de bonificaţie de până la 10%.

Apoi, chiar dacă vindeți mașina în decursul anului, să zicem, peste câteva zile, tot va trebui să plătiți impozit pentru tot anul 2018. De ce? Pentru că regula e că proprietarul e dator cu plata impozitului pe tot anul, dacă la trecerea în respectivul an era proprietar pe mașina respectivă. Cel care cumpără e obligat să depună însă la Fisc o declarație, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării.

La plata impozitului pe tot anul sunt obligate şi persoanele care radiază din circulaţie o maşină.

Cum se calculează impozitul?

În ceea ce priveşte modul de calcul al impozitului pe maşini, acesta se determină în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului (cmc), prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din actul normativ citat.

Spre exemplu, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv – 144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

În ceea ce priveşte motocicletele şi autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, valoarea este de 8 lei/200 cmc.

Notă: Parlamentarii au pe lista proiectelor de dezbătut și votat și un proiect care, dacă ar intra în vigoare, ar duce la reducerea impozitelor auto. Mai multe despre acest proiect și stadiul său legislativ puteți citi aici.

Scutiri și reduceri de la plata impozitului

Conform Codului fiscal, nu se plătește impozitul auto pentru:

 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;
 • mijloacele de transport ale instituțiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public;
 • vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
 • mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
 • cele ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
 • mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
 • autovehiculele acționate electric;
 • autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
 • mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

Apoi, în Cod mai scrie că impozitul se reduce cu 50% pentru cei care au domiciliul în anumite localități din munții Apuseni și din județul Tulcea (Sulina, de exemplu). Vorbim de județul Alba (persoanele domiciliate în oraşele Abrud, Câmpeni şi Zlatna şi în 24 de comune ale judeţului), de județul Arad (persoanele domiciliate în oraşul Sebiş şi în 13 comune din judeţ), Bihor (oraşele Nucet, Dr. Petru Groza şi Vaşcău, precum şi în 12 comune din judeţ), Cluj (14 comune intră la reduceri) și județul Hunedoara (orașul Brad și 15 comune din județ). Listele complete se regăsesc în HG nr. 323/1996.

Ai gasit cuvante in text care it sunt neclare? Cauta definitiile lor pe www.dexonline.net si imbogateste-ti vocabularul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here