Valoare majorată cu peste 1.000 de lei și reguli noi de acordare a ajutorului de deces 2018

0
6885
11193726 - religion, death and dolor - funeral and cemetery; funeral with coffin

Ajutorul de deces este un drept bănesc ce se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora.

În acest an, potrivit modificărilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariaților de către angajator, ca până acum, ci direct de către casele de pensii, adică la fel ca în cazul pensionarilor.

Acest ajutor de deces este o sumă de bani acordată în termen de trei zile lucrătoare persoanei interesate și la cererea acesteia, pentru decesul unui asigurat (salariat sau pensionar) sau a unui membru de familie al acestuia. Până la începutul acestui an, ajutorul de deces pentru salariați era acordat de către angajatori, dar, odată cu modificările aduse Legii pensiilor, acest ajutor este acordat direct tot de către casele de pensii.

Valoarea ajutorului de deces se majorează, după cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie).

Concret, de mâine, pentru decesul asiguraților se vor acorda 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda suma de 2.081 de lei.

Ajutorul se achită, potrivit datelor ce se găsec pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau orice persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dar numai dacă nu există o altă solicitare din partea persoanelor de mai sus.

Așa după cum am precizat anterior, în prezent, plata ajutorului de deces este făcută de către casa teritorială de pensii, indiferent dacă persoana decedată era angajată sau la pensie.

În cazul decesului unui membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul se plătește acestora din urmă. CNPP precizează faptul că un membru al familiei este considerat soţul sau soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei și părinţii sau bunicii oricăruia dintre soţi.

Copiii trebuie să îndeplinească o condiție de vârstă, și anume trebuie să fie în vârsta de maximum 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, dar fără să depășească vârsta de 26 de ani. De asemenea, în lista membrilor de familie sunt incluși și copiii aflați în întreținere, indiferent de vârsta acestora, dacă aceștia nu sunt apți de muncă din cauza unor probleme de sănătate intervenite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Actele necesare acordării acestui ajutor sunt, conform datelor furnizate de CNPP, următoarele:

  • cerere pentru acordarea ajutorului;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată (original).

Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie mențiunea „Achitat„.

Ai gasit cuvante in text care it sunt neclare? Cauta definitiile lor pe www.dexonline.net si imbogateste-ti vocabularul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here