Guvernul a aprobat LEGEA MANUALULUI ŞCOLAR. Ce se schimbă

0
5110

Proiectele de manuale școlare se realizează de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale în vederea evaluării calității științifice, iar Ministerul Educației Naționale organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației evaluarea manuscriselor autorilor/coautorilor, în baza unei proceduri aprobate prin Ordin de ministru, se arată în proiectul Legii Manualului Şcolar, aprobat joi de Guvern.

UPDATE: Manualul școlar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar și care a fost adoptat de Guvern în ședința de joi.

Conform actului normativ, proiectele de manuale școlare sunt realizate de către autori/coautori și se depun în formă de manuscris la Ministerul Educației Naționale (MEN), în vederea evaluării calității științifice. Evaluarea manualelor se organizează prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației, în baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului Educației Naționale, de către grupuri de evaluatori formate din cadre didactice, selectate în baza apelului public de selecție.

Manualele școlare admise în urma evaluării vor fi publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, cu scopul de a selecta manualul școlar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului.

MEN achiziționează conceptul și conținutul manualului școlar de bază de la autori/coautori, iar manualele școlare de bază, în format pdf și în varianta digitală interactivă, vor putea fi accesate și de pe site-ul ministerului, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.

Înainte de reeditare, fiecare manual școlar va fi reevaluat de grupuri de experți.

Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, utilizarea în manualele școlare de bază de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau științifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum și de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoștință publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menționarea sursei și a autorului.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, MEN va elabora normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi aprobate prin ordin de ministru.

Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatut și adoptat în procedură de urgență.

În vederea evaluării manuscriselor autorilor/coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învăţământul preuniversitar/superior, selectate în baza apelului public de selecție, plătiţi în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educației Naționale.

Manualele școlare admise în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, în vederea realizării selecției manualului școlar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Ministerul Educaţiei Naţionale achiziţionează conceptul, conţinutul manualului şcolar de bază de la autori/coautori. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor se face în condițiile specifice prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Manualele școlare de bază se prezintă astfel:
a) în format letric;
b) în format pdf;
c) în variantă digitală interactivă.

Manualele şcolare de bază prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi accesate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, în cadrul Bibliotecii Școlare Virtuale, devenind resurse educaționale deschise.

Înainte de reeditare, fiecare manual şcolar va fi reevaluat de grupuri de experți. În situații temeinic justificate, Ministerul Educației Naționale realizează reevaluarea unor manuale școlare aprobate, în vederea suspendării/retragerii temporare din uz a acestora.

Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, utilizarea în manualele școlare de bază, de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau ştiinţifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum şi de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior
la cunoştinţă publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menționarea sursei şi a autorului.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației Naționale elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.

Ai gasit cuvante in text care it sunt neclare? Cauta definitiile lor pe www.dexonline.net si imbogateste-ti vocabularul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here